Istnieje kilka typów rodzin. Dominujący jeszcze nie tak dawno typ patriarchalny wypierany jest obecnie przez typ egalitarny. Współczesne zmiany typu rodziny wiążą się przede wszystkim ze zmieniającym się światem, zmianami poglądów i równouprawnieniem kobiet.

Typy rodzin

Są różne podziały na typy rodzin ze względu na ilość partnerów np. monogamiczne, poligamiczne. Ze względu na dziedziczenie nazwiska i majątku są rodziny patrylinearne i matrylinearne. Skupimy się jednak na trzech innych typach.

W socjologii wyróżnia się między innymi typ rodziny:

– patriarchalnej

– matriarchalnej

– egalitarnej

Współczesny typ rodziny

Typ patriarchalny to model rodziny w, której dominuje mężczyzna. Do niedawna właśnie taki model panował w wielu polskich rodzinach. Typ matriarchalny to model w, którym dominującą osobą jest kobieta. Do zmian modelu rodziny przyczyniły się zmiany poglądów, które na przestrzeni wieków mocno się zmieniły. Współcześnie najczęściej spotykanym typem rodziny jest typ egalitarny czyli partnerski. W rodzinie o typie egalitarnym panuje równy podział obowiązków i partnerstwo w związku. Zarówno mąż jak i żona angażują się w wychowanie dzieci, zarabianie pieniędzy i domowe obowiązki. Zdarza się, że to kobieta odpowiada bardziej za wychowanie dzieci i domowe obowiązki, a mężczyzna za utrzymanie rodziny, ale jest to wspólnie przedyskutowana decyzja i oboje małżonków się na taki podział ról godzą.

Podział ról w przypadku modelu egalitarnego jest bardziej elastyczny niż w przypadku innych typów rodzin.