Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze. To w niej dziecko powstaje, rodzi się i funkcjonuje. To dzięki rodzinie poznaje najważniejsze wartości, którymi będzie kierować się w dorosłym życiu. Jaki wpływ ma rodzina na rozwój dziecka?

Rodzina – najważniejsze środowisko wychowawcze dziecka

Rodzina ma największy wpływ na:

– rozwój fizyczny

– rozwój umysłowy (w tym emocjonalny)

–  rozwój moralny

– rozwój społeczny

To właśnie w rodzinie dziecko nabywa podstawowych umiejętności. Uczy się chodzić, mówić, samodzielnie jeść. Naśladuje swoich rodziców i uczy się jak kontaktować się z innymi osobami. To w rodzinie rozwija swoją osobowość i talenty.

Wpływ wychowania na dorosłe życie

To jak dziecko postrzegane jest w rodzinie ma niezwykły wpływ na dalszą Jego przyszłość. To czy będzie odważne czy nieśmiałe też po części zależy od wychowania, a nie tylko od cech osobowości. Osiągnięcie sukcesów w dorosłym życiu często ma swój czynnik w tym jak dziecko traktowane było przez rodziców. Jeśli było wspierane i motywowane to zna swoją wartość i wie, że nawet w przypadku porażki ma się podnieść i dążyć do obranego celu. Wie też, że może liczyć na wsparcie bliskich osób. Jeśli było przez rodziców wiecznie poniżane i spychane na boczne tory przełoży się to na stosunki z innymi ludźmi i będzie potrzeba wiele pracy by w dorosłym życiu taka osoba znalazła w sobie siłę by poczuć, że jest ważna i wartościowa.

Dziecko to istota, która by prawidłowo wzrastać potrzebuje ciepła, bliskości i miłości rodziców. Wychowane w takiej rodzinie będzie znało swoją wartość, a dodatkowo będzie wartościową osobą dla innych, która będzie empatyczna i wrażliwa na potrzeby innych. Dlatego każdy rodzic powinien uświadomić sobie jak wielką rolę pełni w życiu swojego dziecka i dążyć do tego by wychować je na jak najlepszego człowieka.