Każde małżeństwo, które ma trójkę bądź więcej dzieci może liczyć na Kartę Dużej Rodziny, która upoważnia do szeregu zniżek zarówno w instytucjach prywatnych jak też państwowych. Ustawa z 5 XII 2014r. zagwarantowała te przywileje. Ponadto Samorządowe Karty Dużej Rodziny przyznają poszczególne prawa, inicjatywę zwykle wykazuje w tym zakresie samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki. 

Co gwarantuje KDR? 

Karta jest gwarantem licznych ulg oraz zniżek. Posiadacze mogą skorzystać na jej podstawie z ulg kulturalnych, związanych z transportem oraz z rekreacją. Przedsiębiorcy prywatni również wg swego uznania mogą oferować szereg zniżek, co stanowi inwestycję, gdyż dana rodzina wiąże się z danym przedsiębiorstwem. Posiadacze KDR mogą liczyć na zniżki w Lidlu m.in. na artykuły szkolne. Kaufland też honoruje KDR, co sprzyja oszczędnościom. W przypadku Carrefour, karta jest honorowana pod warunkiem, że klienci skorzystają z kas specjalnie do tego przeznaczonych. Celem skorzystania ze zniżki, należy zapłacić za co najmniej 50 PLN. 

Jakie zniżki ponadto dla wielodzietnych rodzin? 

Kobieta która urodziła co najmniej czwórkę dzieci, może liczyć na emeryturę, która jest równa najniższej, w ramach programu 'Emerytura mama 4+’. O emeryturę mogą wnioskować rodzice, którzy wychowali przynajmniej czwórkę dzieci i nie mogą liczyć na emeryturę minimalną. Warunkiem jest okres co najmniej dwudziestoletni opłacania składek na ZUS. Kobieta, by móc starać się o takową emeryturę musi mieć ukończone 60 lat i wspomnianą co najmniej czwórkę dzieci, które odchowała.