W  zasadzie każda dorosła osoba ma prawo decydować o tym, do kogo trafi majątek po jej/jego śmierci. Polskie prawo wyróżnia dwie możliwości dziedziczenia po zmarłym. Spadkobiercy ustawowi dziedziczą spadek na mocy ustawy. Jeżeli spadkodawca nie wyraził innej woli w trakcie sporządzenia testamentu, majątek w pierwszej kolejności należy się:

  • małżonce lub małżonkowi zmarłej/zmarłego,
  • dzieciom zmarłej/zmarłego,
  • dzieciom w pełni przysposobionym.

Jak wygląda dziedziczenie w przypadku dalszej rodziny? Jest to możliwe na mocy testamentu lub ustawy. Drugą możliwością jest sytuacja, w której spadkobierca nie miał współmałżonka lub potomstwa. Wówczas dziedziczenie prezentuje się w następujący sposób: rodzeństwo,

wnuki, rodzice, dzieci rodzeństwa.

Fachową poradę uzyskać można na przykład w Kancelarii Notarialnej Alicji Świergot, którą w sieci widnieje pod adresem notariusz-stawowa.pl.

Rozwód i separacja a dziedziczenie

Należy podkreślić jednocześnie, że rozwiedziony małżonek nie dziedziczy po byłym małżonku. Dziedziczenie ma miejsce tylko wtedy, gdy małżeństwo formalnie  istniało w momencie śmierci.A co w przypadku separację? Sytuacja wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku rozwodu. Małżonek będący w separacji orzeczonej przez sąd nie odziedziczy majątku. Z koeli jeśli sąd nie orzekł separacji, małżonkowie w dalszym ciągu po sobie dziedziczą. Musi być to jednak separacja prawna. Czy warto sporządzić testament? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz tutaj.