Dysleksja to zaburzenie, które polega na specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu u sprawnych intelektualnie osób. Przyczyną do powstania tego typu dysleksji są zakłócenia pracy, występujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Wiele osób zastanawia się, dlaczego wcześniej nikt nie wspominał o tego typu schorzeniu, natomiast obecnie, występuje ono niezwykle często. Otóż zaburzenie to występowało zawsze, jednak dopiero teraz zwiększyła się świadomość oraz poszerzyła wiedza rodziców, nauczycieli oraz samych dzieci na jej temat.

Nauka języków obcych przez dyslektyków

Dyslektycy mają problemy z różnymi aspektami językowymi, w związku z czym nauka języków obcych przychodzi im trudniej. Naturalnie, z pomocą przychodzi wykwalifikowana kadra specjalistów, którzy wiedzą, jak pomóc w kształceniu się osobom, dotkniętym dysleksją. Nauczyciele, którzy są przygotowani do pracy z dyslektykami wiedzą, że muszą dużą uwagę poświęcić takim aspektom, jak pisownia. Szczególnie tyczy się to takich kwestii, jak zapisywanie wyjątków, wyrazów nieregularnych. W pracy z dyslektykami konieczne jest także poświęcenie większej ilości czasu na poprawności czytania, w związku z tym, że dyslektycy zniekształcają wyrazy, a w konsekwencji niepoprawnie odczytują znaczenie wyrazów. Konieczne jest też skupienie się na zasadach gramatycznych, które są dla osób dotkniętych dysleksją nieco bardziej skomplikowane i trudniejsze do nauczenia.

Nauka języków obcych jest dla dyslektyków trudna, ale nie niemożliwa. Dzięki coraz większej wiedzy oraz wykształconym specjalistom, osoby dotknięte tym schorzeniem mogą również sprawnie posługiwać się innym językiem.