Wydawać by się mogło, że rodzina po prostu jest. Większość osób nie zastanawia się nad tym i żyje w swoim kręgu rodzinnym, ale co w sytuacji gdy tej rodziny zabraknie lub jest dysfunkcyjna?

Co dzieje się z dziećmi, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej?

Rodzina zastępcza

Takie dzieci trafiają do rodzin zastępczych.

Rodzina zastępcza to wyjątkowy rodzaj rodziny. Zapewnia opiekę dzieciom, które nie mogą przebywać w swojej rodzinie biologicznej. Zapewniają swoim podopiecznym nie tylko dach nad głową, ale zaspakajają również wszelkie potrzeby zarówno te fizyczne jak i emocjonalne. Rodzina zastępcza działa na zasadzie normalnej rodziny, która troszczy i opiekuje się swoimi dziećmi.

Czemu dzieci trafiają do rodziny zastępczej? Dzieje się tak na skutek różnych życiowych wydarzeń.

Sytuacje w, których dziecko trafia do rodziny zastępczej to m.in.:

– alkoholizm rodziców

– przemoc w rodzinie

– molestowanie seksualne

– choroba psychiczna rodzica

– śmierć rodziców

Typy rodzin zastępczych

Wyróżnia się kilka typów rodzin zastępczych:

–  spokrewniona z dzieckiem

– niezawodowa

– zawodowa

Rodzinę zastępczą spokrewnioną z dzieckiem tworzą zazwyczaj dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Rodzina niezawodowa to rodzina, która ma dalsze pokrewieństwo z dzieckiem oraz rodziny przeszkolone do pełnienia opieki nad dzieckiem w rodzinie zastępczej. Rodziny zawodowe to takie, które przeszły specjalistyczny kurs w ośrodku pieczy zastępczej i podpisały umowę ze starostą na pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Rodziny zawodowe dostają za swoją pracę wynagrodzenie.