Obecne czasy mocno przyczyniły się do pogłębienia kryzysu rodziny. Większość ludzi zna rodziny, które nie przetrwały kryzysu, małżeństwa się rozpadają, dzieci wychowywane są po tym często przez jednego rodzica. Co przyczynia się do kryzysu współczesnej rodziny?

Współczesny kryzys rodziny

Dawniej gdy się coś psuło to się to naprawiało. Ta sama zasada dotyczyła związków jeśli coś się w nich psuło ludzie starali się naprawić wspólne relacje. W pokoleniu naszych dziadków sporadycznie słyszało się o rozwodach. Ludzie pobierali się młodo i przeżywali wspólnie większość życia żegnali się ze sobą dopiero w momencie śmierci. Nie oznacza to, że w tam tych czasach nie było patologii i związków, które faktycznie nie powinny trwać, ale podobnie jest obecnie. Chodzi bardziej o to, że kiedyś ludzie więcej przykładali uwagi do wspólnych relacji. Dzisiejsze czasy wprowadziły wyścig z czasem. wieczny brak czasu i pęd za pieniędzmi, lepszą pracą, awansem, karierą sprawia, że większość osób zapomina o tym co jest najbardziej istotne o rodzinie.

Czynniki wpływające na współczesny kryzys w rodzinie

Do głównych czynników zagrażających rodzinie we współczesnym świecie należą:

– zmiana wartości (ludzie są bardziej egoistyczni i patrzą na swoje potrzeby)

– postęp technologiczny

– przemiany społeczno – kulturowe

– rozdzieleni rodziny na dłuższy czas (migracje zarobkowe)

Obecnie coraz więcej osób patrzy na swoją wygodę i swoje ego, nie dostrzegają często potrzeb bliskich osób. Sprawia to, że bliskie osoby nie potrafią się porozumieć i powstaje kryzys zarówno w związku jak i całej rodzinie. Postęp technologiczny większość osób postrzega jako zaletę współczesnego świata, ale w przypadku rodziny może mieć też negatywne skutki. Pierwszy to uzależnienie od internetu, które ogranicza kontakty z rodziną. Drugi to ogólnodostępne strony i portale na, których często szuka się przygód nie sprzyjają zacieśnianiu więzi rodzinnych i często wynikają z tego problemy, które nie rozwiązane mogą przyczynić się nawet do rozpadu rodziny. Przemiany społeczno – kulturowe jakie zachodzą obecnie są tak duże, że zmienia się postrzeganie rodziny i młode pokolenie często nie widzi potrzeby formalizowania związku. Dodatkowo c=pojawiły się alternatywne modele rodziny, które mocno odbiegają od tych tradycyjnych i zakorzenionych w Polskiej tradycji. Globalność i możliwości pracy w każdym zakątku świata z jednej strony otworzyły nowe perspektywy dla wielu osób, a z drugiej mocno przyczyniły się do poluźnienia więzów rodzinnych, euro sieroctwa i rozpadu wielu rodzin.