Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Człowiek wychowuje się w rodzinie, to tutaj nabiera najważniejszych cech społecznych, tutaj też nabiera tożsamości. Warto wiedzieć, że istnieje kilka podstawowych modeli rodziny. 

Czym jest rodzina? 

Rodzina zaczyna się od dwójki ludzi, którzy powinni darzyć siebie miłością, z której powstają następnie potomkowie. Socjologia wyodrębnia kilka podstawowych modeli rodziny, tak więc mamy rodzinę monogamiczną jak też poligamiczną. Rodzina poligamiczna dziś w państwach Europy Środkowej i Zachodniej w zasadzie nie występuje, choć należy pamiętać, że jeszcze niedawno w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a nawet w dzisiejszym Tadżykistanie poligamia jest na porządku dziennym. Oprócz tego występują modele: endogamiczne oraz egzogamiczne. Model egzogamiczny, gdzie np. partnerka, żona jest Polką zaś małżonek powiedzmy Grekiem są często spotykane. Możemy mówić też o modelach patriarchalnym oraz matriarchalnym. 

Jaki podział rodziny ze względu na pokolenia? 

Rodzina nuklearna złożona jest z jedynie dwóch pokoleń, są to rodzice oraz dzieci. Rodzina ta jest niezależna finansowo od dziadków, żyje na swoim. Rodzina wielopokoleniowa która zdarza się dziś znacznie rzadziej obejmuje rodziców, dzieci oraz dziadków, czasami również pradziadków. Rodzina taka funkcjonuje w jednym gospodarstwie i jeżeli tylko żyje w harmonii, wtedy to pokolenia nawzajem od siebie mogą wiele się uczyć. 

Rodzina zawsze powinna spełniać funkcje społeczne, bez względu na model i ilość pokoleń, które wchodzą w jej skład, funkcje te to m.in. seksualna, prokreacyjna, ekonomiczna, socjalizacyjna i opiekuńcza.