Dzwonienie, brzęczenie, buczenie, klikanie, syczenie – osoby borykające się z problemem szumów usznych opisują słyszane dźwięki w różny sposób. Są to jednak tzw. dźwięki fantomowe, co oznacza, że słyszane są tylko przez osobę, której dotyczą. Nie są to dźwięki pochodzące z otoczenia. Ponieważ przyczyn powodujących tego typu zaburzenia słuchu jest sporo, ustalenie właściwego źródła problemu nie należy do najłatwiejszych. Na szczęście dzięki wnikliwym badaniom, na które z łatwością można w dzisiejszych czasach umówić się chociażby poprzez stronę geers.pl, możliwe jest ustalenie zarówno przyczyny, jak i sposobu dalszego postępowania z szumami usznymi.

Przyczyny szumów usznych

Jednym z najczęstszych czynników powodujących szumy oraz dzwonienie w uszach jest wiek. Na tę dolegliwość zazwyczaj uskarżają się osoby powyżej 60 roku życia.

Inną równie częstą przyczyną jest nadmiar woskowiny, której zadaniem jest zatrzymanie brudu z otoczenia oraz spowolnienie rozwoju bakterii. Nagromadzona w zbyt dużych ilościach woskowina może powodować szum w jednym uchu bądź wyraźne pogorszenie słuchu.

Trzecim popularnym powodem występowania tego typu zaburzeń jest narażenie słuchu na zbyt duży hałas. Zarówno krótko jak i długotrwała ekspozycja na jego źródło może spowodować trwały ubytek słuchu. Głośne słuchanie muzyki z odtwarzacza MP3 może powodować równie trwałe jego uszkodzenia, co działanie ciężkich maszyn czy broni palnej.

Pozostałe powody mogące wywoływać szumy uszne to m.in. zniekształcenia bądź uszkodzenia kości ucha, zaburzenia gospodarki sodowo-potasowej w płynie ucha, zaburzenia krążenia, cukrzyca, miażdżyca, nienowotworowe guzy szyi, ucha oraz głowy, a także zaburzenia naczyń włosowatych ucha.
Niezależnie od wieku, każdy niepokojący, dokuczliwy objaw wskazujący na problemy ze słuchem, powinien wzbudzić czujność i poskutkować niezwłoczną wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, bądź laryngologa.