Rodzina to pierwsza i najważniejsza komórka społeczeństwa. Są różne modele i typy rodzin, ale jakimi cechami określić tą dobrą rodzinę?

Wartości jakie panują w dobrej rodzinie

Rodzina jest stworzona z połączona z dwóch osób, które pochodzą często z różnych środowisk, miały inne wzorce wychowawcze w domach rodzinnych i wspólnie przy pojawieniu się potomstwa muszą określić swoje cele i wartości jakimi chcą się kierować jako rodzice i partnerzy.

Do najważniejszych wartości w dobrej rodzinie zalicza się:

– miłość

– akceptację

– empatię

– branie pod uwagę zdania drugiej osoby

– szacunek

– czułość

– życzliwość

– uznanie

Miłość i szacunek

Nic nie jest tak ważne jak otoczenie swoich bliskich miłością. Jeśli w rodzinie panuje miłość łatwiej o realizację innych wymienionych wartości. Kolejną istotna wartością jest szacunek do drugiej osoby. Na tych dwóch fundamentach można budować dobrą rodzinę, która jest wspierająca, pełna empatii i czułości. Dzieci są świetnymi obserwatorami, bardzo często przejmują zachowania rodziców. Dlatego tak ważna jest relacja partnerska jeśli ona jest oparta na dobrych wartościach łatwiej na tym fundamencie wychowywać wspólnie dzieci. Jeśli dzieci będą dostrzegać, że mama i tata rozmawiają ze sobą, szanują swoje zdanie, są czuli i empatyczni to automatycznie będą te wartości chłonąć i wykorzystywać je we własnym życiu. Niezwykle ważne w życiu dobrej rodziny jest dostrzeganie tego co dobrze robią i wzmacnianie tego poprzez uznanie. Wypowiedzenie prostych słów typu „cieszę się, że posprzątałeś swoje zabawki” czy „dziękuję, że umyłeś naczynia” sprawia, że druga osoba czuje się doceniona i wpływa to pozytywnie na dalsze relacje.